КОНСОЛІДАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Тетяна Іванівна Сергієнко Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-4654-9248
  • Юрій Володимирович Куріс Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-7169-9187

DOI:

https://doi.org/10.26661/hst-2022-11-88-08

Ключові слова:

консолідація, політична консолідація, гібридна війна, інформаційна війна, військова агресія, національна безпека, міжнародна безпека, територіальна цілісність, суверенітет

Анотація

У статті проведено аналіз останніх досліджень і публікацій стосовно обраної теми, розглянуто поняття консолідації, визначено параметри, які впливають на процес консолідації українського суспільства в умовах військової агресії Російської Федерації проти України. Актуальність теми дослідження полягає в тому, що сьогодні, визначальну роль, у протистоянні спроб розколоти країну за ідеологічними і національними ознаками, повинна відігравати українська національна ідея, основна мета якої полягає в забезпеченні консолідації, згуртованості та національній єдності української нації. Мета статті полягає у дослідженні консолідації українського суспільства в умовах військової агресії Російської Федерації проти України. Завдання дослідження: сформулювати уявлення щодо консолідації та визначити параметри, які впливають на процес консолідації українського суспільства в умовах військової агресії Російської Федерації проти України. Об’єктом дослідження виступає українське суспільство, предметом дослідження – параметри консолідації українського суспільства в умовах військової агресії Російської Федерації проти України. Методологічна основа дослідження обумовлена особливостями об’єкту та предмету дослідження, його міждисциплінарним характером та доцільністю поєднання засад політичних наук, соціальної філософії та прикладної соціології. Метод системного аналізу та здатність до критичного мислення дозволили визначити ключові характеристики сучасного стану суспільного розвитку, засади формування моделі консолідації українського суспільства в умовах військової агресії Російської Федерації проти України; метод кластерного аналізу допоміг визначити основні параметри консолідації. Також, у дослідженні використовувалися структурно-функціональний, політико-історичний, політико-інституційний і загальнонаукові методи. Науковою новизною дослідження є комплексне вивчення політики консолідації українського суспільства в умовах військової агресії Російської Федерації проти України. Перспективою подальших досліджень є розроблення шляхів післявоєнного відновлення української держави.

Біографії авторів

Тетяна Іванівна Сергієнко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин

Юрій Володимирович Куріс, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

доктор технічних наук, професор, науковий співробітник, Інститутут технічної теплофізики України, професор кафедри прикладної екології та охорони праці

Посилання

Арабаджиєв Д. Ю., Сергієнко Т. І. Маніпулювання свідомістю суспільства в умовах інформаційної та гібридної війни в Україні. Гілея: науковий вісник. Ч. 3. Політичні науки. Київ : «Видавництво «Гілея», 2019. Вип. 146 (№ 7). С. 12–15.

Безпрецедентна консолідація українського громадянського суспільства у протидії російському вторгненню. URL: https://niss.gov.ua/news/novyny-nisd/bezpretsedentna-konsolidatsiya-ukrayinskoho-hromadyanskoho-suspilstvau-protydiyi (дата звернення 04.05.22).

Восьме загальнонаціональне опитування: Україна в умовах війни (6 квітня 2022). URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/vosmoy_obschenacionalnyy_opros_ukraina_v_usloviyah_ voyny_6_aprelya_2022.html (дата звернення 04.05.22).

Гібридна війна проти України: історія, інструменти, технології. URL: https://library.vn.ua/news-and-events/novini/gibridna-vijna-proti-ukraiini (дата звернення 23.04.22).

Іляшко О. О. Забезпечення територіальної цілісності і недоторканності України: національні і міжнародно-правові аспекти. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2018. Т. 29(68), № 3. С. 33–39.

Кіндратець О. М., Сергієнко Т. І. Образ «чужого» в радянський та пострадянський періоди історії України: політичні аспекти проблеми. Регіональні студії, 2021. № 24. С. 24–29.

Кіндратець О. М., Сергієнко Т. І. Особливості формування ідентичності українців в умовах гібридної війни. Політикус: Науковий журнал. Видавничий дім «Гельветика», 2021. № 1. 40–46.

Магда Є. В. Сучасні загрози консолідації українського суспільства. Історико-політичні студії. 2013. № 1. С. 107–113.

П’яте загальнонаціональне опитування: Україна в умовах війни (18 березня 2022). URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/pyatyy_obschenacionalnyy_opros_ukraina_v_usloviyah_voyny_18_marta_2022.html?fbclid=IwAR0E9Zxk5eIKTaVKUyMUtSkU-OIt2xOrj-pjLS5gsXTbpDGZcvQIV0iq0hI (дата звернення 04.05.22).

Петрушина Т. Соціокультурний потенціал інноваційного розвитку українського суспільства. Українське суспільство 1992–2013: соц. моніторинг. Київ : Ін-т соціології НАН України, 2013. 72 с.

Петухова О. В. Консолідація: сутність і види. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 3. С. 130–135.

Сергієнко Т. І. Політична консолідація сучасного українського суспільства як результат внутрішньополітичної інтеграції. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 43. Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2009. С. 676 -682.

Сергієнко Т. І. Чинники консолідації українського суспільства. Нова парадигма. Альманах наукових праць: Філософія. Соціологія. Політологія. / гол.ред. В. П. Бех. Вип. № 105. 2012. C. 174–183.

Скоркіна А. О., Сергієнко Т. І. Внутрішньополітична інтеграція сучасного українського суспільства в умовах інформаційної війни. The 3 rd International scientific and practical conference «Priority directions of science development» (December 28–29, 2019) SPC «Sci-conf.com.ua», Lviv, Ukraine. 2019. Р. 620–625.

Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь / ред. кол.: С. І. Пирожков, Ю. П. Богуцький, Е. М. Лібанова, О. М. Майборода та ін.; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ : НАН України, 2017. 336 с.

Четверте загальнонаціональне опитування українців в умовах війни (12–13 березня 2022). URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/chetvertyy_obschenacionalnyy_opros_ukraincev_v_usloviyah_voyny_12-13_marta_2022_goda.html (дата звернення 04.05.22).

Шмиттер Ф. Размышления о гражданском обществе и консолидации демократии. Полис. 1996. № 5. С. 16–27. Як консолідувати націю? URL: https://uain.press/articles/yak-konsoliduvati-natsiyu-1403387 (дата звернення 04.05.22).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-22

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ ПОЛІТИКИ