Правові проблеми відповідальності юридичних осіб за збитки екологічних норм

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26661/hst-2021-8-85-11

Ключові слова:

юридичні особи, відповідальність, екологічний збиток і засоби правового захисту

Анотація

Актуальність дослідження. З ростом впливу юридичних осіб фінансова міць і споживчі потреби населення, заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу, здоров'ю людини та інших цінностей, що охороняються правовими актами, відповідно знаходяться під загрозою. Конституційні основи захисту навколишнього природного середовища, використання її окремих об'єктів і правового регулювання відносин закріплені, зокрема, у положеннях статей 47, 53 і 54 Конституції Литовської Республіки. Ці дві цінності, закріплені в Конституції, і судова практика, що інтерпретує ці положення, викликають необхідність введення балансу прав і обов'язків у литовські правові акти, що регулюють економічну діяльність і охорону навколишнього середовища, що систематично і чітко забезпечувало б баланс індивідуальних прав на чисте довкілля та свободу господарської діяльності. Законодавець має конституційний обов'язок регулювати економічну діяльність таким чином, щоб вона відповідала універсальним цінностям і виконувала такі економічні функції, які одночасно задовольняють потреби суспільства і не завдають шкоди загальному благу. Головна проблема. Невизначеність і непослідовність законодавства, що регулюють всі екологічні правовідносини і відповідальність, надмірнй достаток і часті конфлікти їх застосування та тлумачення визначають складну реалізацію правової бази і суперечливу судову практику. Що стосується питання про юридичну відповідальність юридичної особи, то немає консенсусу і практики щодо того, хто повинен нести відповідальність за вчинене порушення та чи слід застосовувати подвійне покарання, як до співробітників юридичних осіб, так і до юридичних осіб. Сам по собі не порушує принцип non bis in idem. Вирішені наступні завдання: 1. Розкрити поняття і соціальну значимість правового регулювання відповідальності юридичних осіб за екологічні збитки. 2. Оцінити ефективність і адекватність регулювання чинного законодавства при застосуванні юридичної відповідальності за екологічні збитки до юридичних осіб. 3. Проаналізувати особливості судової практики щодо правового регулювання відповідальності юридичних осіб за заподіяння шкоди навколишньому середовищу. Мета роботи Оцінити ефективність правового регулювання відповідальності юридичних осіб за заподіяння шкоди навколишньому середовищу і проблеми його застосування. У статі зроблено висновок, що одна з найбільших проблем,  яка викликає різні непорозуміння, - це велика кількість законів і постанов, що регулюють екологічні відносини, та їх надзвичайно часті зміни. Правові акти, що становлять регулювання екологічного права, є багаторівневими, існує безліч законів та підзаконних актів, що деталізують їх, а також безліч інститутів, які стежать за ними і забезпечують їх дотримання. Це ускладнює застосування цього законодавства як в інститутах, так і в судовій практиці, і перешкоджає ефективному здійсненню державою екологічних цілей. Новизна дослідження у зв'язку з надзвичайно частими змінами у законодавстві і можливостями застосування відповідальності юридичних осіб, яка розширилася за останні роки, і ця тема ще не отримала широкого аналізу, особливо в частині адміністративної відповідальності, яка застосовується до юридичних осіб. Також через несистематичне застосування цього інституту відповідальності мало прецедентного права, яке допомогло б інтерпретувати норму законів і умови законності практичного застосування. Тому аналіз теми даної роботи допоможе виявити і виявити основні недоліки чинного регулювання. В результаті аналізу, з огляду на специфіку всіх видів відповідальності, найбільш ефективною формою відповідальності для юридичних осіб є адміністративна відповідальність у вигляді економічних санкцій, що є одним з найбільш ефективних засобів відповідного покарання у найбільш оптимальні строки для вирішення екологічних проблем, збиток і засоби правового захисту. Використана методологія - аналіз документів, системний аналіз, порівняльний, логіко-аналітичний метод і методи узагальнення.

Біографії авторів

Dalia Perkumienė, Vytautas Magnus University Agriculture Academy

Assoc. prof. Doctor of Law

Laura Čilinskaitė, Kazimieras Simonavičius University Dariaus

Master of Law

Посилання

of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania March 14 ruling in case no. 17 / 02-24 / 02-06 / 03-22 / 04. Internet access: https://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta198/content [accessed 10 February 2021].

Prapiestis, J., et al. (2002). Home Attorney. Vilnius: Legal Information Center, p. 871.

Vaišvila, A. (2002). Theory of law. Vilnius: Justitia. p. 349 - 365.

Monkevičius, E. Problems of compensation for environmental damage. Lecture course. Internet access: http://edumon.lt/wp-content/uploads/2014/02/ZALOS_APLINKAI_ATLYGINIMO_PROBLEMOS_Paskaitu_kursas.pdf, [accessed 12 January 2021].

Law of the Republic of Lithuania on Environmental Protection (No. 5-75 of 21 January 1992) New wording, TAR, 01/01/2021 - 30/04/2021, No. 20-0.

Resolution of the Seimas of the Republic of Lithuania in 2015 April 16 No. XII-1626 “On the Approval of the National Environmental Protection Strategy” TAR, 2015-04-24, No. 6178.

Report of the Secretary-General, 5 August 2013 Intergenerational solidarity and the needs of future generations. Internet access: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2006future.pdf [accessed 18/02/2021].

Minister of Environment of the Republic of Lithuania, 2002 September 9 order no. 471 “On the Approval of the Methodology for Calculating the Amounts of Compensation for Environmental Damage”, New Edition, TAR, 01.07.2018, no. 93-4026.

Judges of the Supreme Administrative Court of Lithuania in 2020 January 29 order in case no. EA-55-525 / 2020 Internet access: https://e-teismai.lt/byla/60199056545977/eA-55-525/2020 [accessed 28/04/2021].

Judges of the Criminal Cases Division of the Supreme Court of Lithuania in 2020 April 20 order in case no. 2K-7-57-489 / 2020. Internet access: https://eteismai.lt/byla/237827830711726/2K-7-57-489/2020 [accessed 07 07 2021].

The panel of judges of the Criminal Cases Division of the Supreme Court of Lithuania in 2018. May 15 order in case no. 2K-169-689 / 2018. Internet access: https://eteismai.lt/byla/254825893174924/2K-169-689/2018 [accessed on 09/03/2021].

The panel of judges of the Criminal Cases Division of the Supreme Court of Lithuania in 2015 March 3 order in case no. 2K-155-693 / 2015 Internet access: https://eteismai.lt/byla/70419132574925/2K-155-693/2015 [accessed on 09/03/2021].

Leb C. The International Commission for the Protection of the Rhine. IUCN case studies. Internetinis leidinys. Internet access: https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/rhine.pdf p. 2 [accessed 2021 04 20].

Krstinić D., Bingulac N., Dragojlović J. Criminal and civil liability for environmental damage. Ekonomika poljoprivrede. 2017. 64(3):1161-1176. Internet access: https://www.researchgate.net/publication/322090086_Criminal_and_civil_liability_for_environmental_damage p. 1168 [accessed 2021 04 18].

July 31 Regulation (EC) No 1/2003 of the European Parliament and of the Council 864/2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II), Internet access: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32007R0864 [accessed 14 April 2021].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-01

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА