Філософська концепція взаємозв’язку геоцінностей, геокультури і геополітики як чинників формування глобального світу

Автор(и)

  • Віталіна Олександрівна Нікітенко Інженерний навчально-науковий інститут Запорізького національного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9588-7836

DOI:

https://doi.org/10.26661/hst-2021-8-85-03

Ключові слова:

геоцінності, геокультура, геополітика, культурна глобалізація, соціальний організм

Анотація

В статті проаналізовано філософську концепцію, в основі якої взаємовплив однієї на другу, викликаних загостренням суперечливостей між глобалізаційним і глокалізаційними процесами Нині  загострилася проблема розуміння людиною базових засад розвитку глобального світу і трансформації  цінностей, що переформатовують алгоритм буття людини і реновації, що ведуть  до становлення онтологічної, інформаційної, комунікаційної і організаційної єдності глобальної спільноти. Мета статті – концептуалізація філософської концепції взаємозв’язку геоцінностей, геокультури і геополітики як чинників формування глобального світу. Завдання дослідження: 1) проаналізувати  історичний підхід до становлення і розвитку геоцінностей і геокультури; 2)  виявити умови формування геокультури та її складових компонентів  в умовах культурної глобалізації; 3)  з’ясувати вплив геоцінностей та геокультури на становлення і розвиток геополітики у контексті інтеграційно-дезінтеграційних процесів. Методологічною основою дослідження є загальнофілософські принципи об'єктивності й історизму, всезагального зв'язку та розвитку, історичного і логічного, діалектичний, аксіологічний та герменевтичний методи і системний підхід, що ґрунтується на універсальних законах розвитку природи і суспільства. Геокультура є продуктом геополітичних процесів, стрижнем якої є геоцінності. Розглядаючи геокультуру як філософсько-політичну концепцію, слід зазначити, що це є світосприйняття в культурно-географічних образах, а визначаючи її процесом, по-іншому, можна назвати діяльністю, що виробляє культурні образи і детермінує відповідну поведінку держави на міжнародній арені і у внутрішній політиці. Образ світового розвитку – це система скоординованих «ланцюжків», або кластерів, цілеспрямованих, специфічних географічних мегаобразів, які включають в себе стійкі уявлення про динаміку розвитку геопростору тих чи інших людських спільнот. У даному випадку мета дослідження дозволяє нам вживати їх, поняття «геоцінності» і «геокультура», у якості синонімів, наприклад, при аналізі наукових підходів до вивчення геоцінностей або при оцінці і виборі методологічного інструментарію.

Біографія автора

Віталіна Олександрівна Нікітенко, Інженерний навчально-науковий інститут Запорізького національного університету

Доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри менджменту організацій та управління проектами

Посилання

Bzhezynskyy, Z. (2005). Velykaya shakhmatnaya doska. Hospodstvo Ameryky y eho heostratehycheskye ymperatyvy / Z. Bzhezynskyy. M.: Mezhdunar. 256s.

Filosofsʹkyy slovnyk sotsialʹnykh terminiv (2005) / V. P. Andrushchenko [ta in.]; zah. red. V. P. Andrushchenko. 3. vyd., dop. K. ; KH. : Vydavnytstvo "R.Y.F.". 672 s.

Fylosofskyy éntsyklopedycheskyy slovarʹ (1997) / [red.-sost. E.F. Hubskyy y dr.]. M. : YNFA, 1997. 576 s.

Khamitov, N. V.(2007). Filosofsʹkyy slovnyk. Lyudyna i svit / N. V. Khamitov, S. A. Krylova. – K. : KNT: Tsentr navchalʹnoyi literatury, 2007. 264 s.

Politolohichnyy entsyklopedychnyy slovnyk (2004) / uporyadnyk V. P. Horbatenko; Za red. YU. S. Shemshuchenka, V. D.Babkina, V. P.Horbatenka. 2-e vyd., dop. i pererob. K. : Heneza. 736 s.

Fuko, M. (1998). Nahlyadaty y karaty: Narodzhennya vʺyaznytsʹ / M. Fuko ; [per. z fr. P. Tarashchuk]. K. : Osnovy. 392 s.

Hranovskyy, V.(1999). Sovremennye fabryky mysly: analyt. dokl., 1999 h. / Vladymyr Hranovskyy, Serhey Datsyuk, Tantely Ratuvukhery Kharymanha; Ahent·stvo Humanytar. Tekhnolohyy. K. 86 s.

Malaya sovet·skaya éntsyklopedyya / hl. red. N. L. Meshcheryakov. M. : Hosudarstvennyy yn-t «Sovet·skaya éntsyklopedyya».

Heopolytyka: antolohyya (2006) / sost. N. N. Ashenkampf, S. V. Pohorelʹskaya. M.: Akademycheskyy Proekt; M. : Kulʹtura.1003 s. (Seryya "Summa").

Baburyn, S. N. (1997). Terrytoryya hosudarstva: pravovye y heopolytycheskye problemy / S. N. Baburyn. M. : Yzd-vo Moskovskoho un-ta. 480 s.

Klassyka heopolytyky. XIX vek: sb. (2003) / sost. K. Korolev. M.: OOO «Yzdatelʹstvo AST». 719 s. (Philosophy)

Toynby, A. (2006). Dzh. Postyzhenye ystoryy: yzbrannoe / A. D. Toynby; per. s anhl. E. D. Zharkov; red. per. UkV. Y. Ukolova, D. É. Kharytonovych. M. : Ayrys-Press. 638 s. (Byblyoteka ystoryy y kulʹtury).

Geography and Politics in a Divided World(1964) / S.B. Cohen. L..

Dubinin, V.V. (2011). Interesy narodu yak predmet sotsialʹno-filosofsʹkoho analizu// Avtoref. na zdob. doktora filos. nauk za spets. 090003- sotsialʹna filosofiya ta filosofiya istoriyi, K. : NPU im. M.P.Drahomanova. 34 s.

Nikitenko, V. O. (2021). Kreatyvnyy klas yak chynnyk udoskonalennya lyudsʹkoho kapitalu u konteksti rozvytku smart-osvity. Humanities studies: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhia: Zaporizhzhia National University. 7(84), 22-30. doi: https://doi.org/10.26661/hst-2020-7-84-03

Punchenko, Oleg, Voronkova, Valentyna & Vodopʺyanov, Pavel ( 2021). Health care as a global problem of humanity and its relationship with other global problems. Humanities studies: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhia: Zaporizhzhia National University.7 (84), P. 39-47. doi: https://doi.org/10.26661/hst-2020-7-84-05

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-01

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ