ПІДВИЩЕННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ ШКОЛИ ЯК КЛЮЧОВА ПРОБЛЕМА ЇЇ ОНОВЛЕННЯ В ПЕРІОД СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26661/hst-2020-6-83-09

Ключові слова:

зміст освіти, зміст навчальних предметів, навчальні програми, підручник, компетентність вчителя, творчість вчителя, привабливість школи

Анотація

Привабливість школи для дітей, батьків, громад та вчителів – складний і багатовимірний феномен. В даній статті розглядається декілька його аспектів, а саме необхідність осучаснення та інноваційного переоформлення змісту навчальних предметів, програм, підручників. Таке завдання має вирішуватися на всіх рівнях – від міністерського до окремого навчального закладу. Але особливу роль в оновленні та реформуванні змістовної частини національної освіти мають відіграти вчителі нового покоління. Підготовка нових педагогічних кадрів – завдання педагогічних університетів, які мають суттєво оновити концептуальні засади навчально-виховного процесу, забезпечити компетентнісний підхід, впровадити новітні технології, всебічно переосмислити вітчизняний та зарубіжний педагогічний досвід, новітні реалії суспільного буття, реалізувати все це на практиці.

Предметом дослідження є оновлення школи в період соціальних змін. Метою статті є вивчення привабливості школи як ключової проблеми її оновлення в період соціальних змін. Методологія вивчення привабливості школи ґрунтується на використанні системного, логічного, історичного, діалектичного підходів та методів. Результати наукового дослідження. Постать вчителя, його авторитет, психологічно-комунікативні якості та особистісно-професійні компетентності є одним з ключових чинників, на основі яких формується і забезпечується привабливість навчального закладу в цілому. Практична цінність результатів. Щоб навчально-виховна діяльність та поведінка вчителя приваблювала учнів, педагог має повноцінно володіти і активно застосовувати інноваційно-гуманістичні технології, проявляти особистісну творчість і креативність. Базою навчально-виховного процесу, звичайно, є науково розроблені методичні та дидактичні принципи і технологічні прийоми

Біографія автора

О. І. Якимчук, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Кандидат філософських наук, доцент кафедри психосоматики і психологічної реабілітації

Посилання

Kyzenko, V. I., 2015. Vidbir zmistu osvity dlia starshoi shkoly y vidobrazhennia yoho u prohramakh i pidruchnykakh [Selection of the content of education for high school and its reflection in curricula and textbooks]. Problemy suchasnoho pidruchnyka: zbirnyk naukovykh prats. Collection of scientific works, vol. 15., 276–288.

Kremen, V. H. (Ed.), 2015. Pro zmist zahalnoi serednoi osvity: Naukovo-analitychna dopovid [On the content of general secondary education: Scientific and analytical report]. K.: NAPN Ukrainy, 118.

Kotelenets, V. D., Basalko, N. V., 2013. Formuvannia imidzhu suchasnoho navchalnoho zakladu [Formation of the image of a modern educational institution]. Pedahohichnyi poshuk. Naukovo-metodychnyi visnyk. Ukrainian scientific journal, vol 3, 33–35.

Maksymenko, V. P., 2013. Dydaktyka: kurs lektsii: Navchalnyi posibnyk [Didactics: a course of lectures: Textbook]. 222.

Topuzova, O.M., Viatkina, N.B. (Ed.), 2016. Ekspertyza shkilnykh pidruchnykiv: Instruktyvno-metodychni materialy dlia ekspertyzy elektronnykh versii proektiv pidruchnykiv dlia uchniv 8 klasu zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv: Posibnyk [Examination of school textbooks: Instructional and methodical materials for examination of electronic versions of drawt textbook projects for pupils of the 8th grade of secondary schools: Manual]. K.: Pedahohichna dumka, 128.

Bohush, N. M., 2013. Uprovadzhennia innovatsiinykh metodiv i tekhnolohii na urokakh nimetskoi movy yak zasib rozvytku tvorchoho potentsialu uchniv [Introduction of innovative methods and technologies at German language lessons as a means of developing the creative potential of pupils]. Tavriiskyi visnyk osvity. Naukovo-metodychnyi zhurnal. Scientific and methodical journal, no 4 (44). 109–117.

Veremchuk, A., 2012. Innovatsiina osvitnia diialnist suchasnoho vchytelia pochatkovykh klasiv [Innovative educational activity of a modern primary school teacher]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia: zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny. Collection of scientific works, vol 5. 94–99.

Andrushchenko, V. P., 2011. Svitanok Yevropy: Problema formuvannia novoho vchytelia dlia ob’iednanoi Yevropy 21 stolittia [Dawn of Europe: The problem of formation of a new teacher for a united Europe of the XXI century]. K.: Znannia Ukrainy, 1099.

Kliuieva, T. M., 2015. Tvorchyi pidkhid uchytelia do stvorennia suchasnoho uroku [Creative approach of a teacher for the preparation of a contemporary lesson] Tavriiskyi visnyk osvity. Naukovo-metodychnyi zhurnal. Scientific and methodical journal, no 2 (50). 122–129.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-23

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ